top of page
הארכה

הארכה

הארכות השימוש בהארכות מאפשר להגביה ב־10 ס"מ את סטיית התומכות וכך מייעל את הניהול הלוגיסטי וכתוצאה מכך מאפשר את צמצום המלאי במחסן ויישום מהיר יותר.

bottom of page