top of page
לבן קרח

לבן קרח

נועד לפשט את שלבי ההתקנה, ואפשר להניח אותו מעל הריצוף הקיים בשיטה הצפה (על תושבות קבועות או מתכווננות) או בשיטה הסופגת (על חול, חצץ או מדשאה). אפשר להתקין את LISTOTECH® גם על קירות באמצעות מערכת של פרופילי פלדה ורכיבי הידוק ייעודיים. הרבגוניות של המוצר מזמנת מגוון רחב של פתרונות עיצוב במוצר אחד.

bottom of page